Modul program web

Program Enova zawiera wiele modułów, które mogą być proste w jednostce lub w przedsiębiorstwie w moc aspektach jego działania. Moduł Kadry oraz Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dziś działających w Polsce przepisów. Charakteryzuje go oczywisty i lekki w obsłudze interfejs graficzny, istnieje też w wszyscy kompatybilny z pakietem MS Office.

dr farin man precio

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę firmy w spraw ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i starych. To przy jego pomocy wykonywane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on też ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł ważny jest także za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest wykonywanie swoistego terminarza zdarzeń, które są związane z tymi sposobami. Książkę z elementem można zacząć w jakimkolwiek okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i uzyskiwania danej o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle ważnym modułem istnieje również CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on dane o kontrahentach, ale umożliwia również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i sporządzania różnego typu sprawozdań. Urządzenie wtedy w istotnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji polskich i innych. W zasadniczym stopniu usprawnia on pracowanie przedsiębiorstwa na tym miejscu. Enova cennik jest stosowany indywidualnie do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje jednocześnie możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.