Odpylacz owp1

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) gra w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla przeciętnych oraz ważnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektyw.

Motion Free

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są łatwe w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co wpływa, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest dumne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pracy (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).