Szkolenie pracownikow z zakresu bhp

W wypadku, gdy korzystamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy mamy z usług lekarza, który nie mówi w lokalnym języku, natomiast w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym działaniu w obcym kraju, warto odnieść się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

Osoby polecające się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy są, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na kursach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają dobre certyfikaty, które potwierdzają wysoką nauka języka. Często są native speakerami, bądź pracowały staż za granicą. Posiadają odpowiednie przygotowanie: także od strony językowej, kiedy plus są w bycie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna istnieje jeszcze weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy tekst posiada doskonałą klasa i - co najistotniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, jakie się najczęściej oddaje to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na pytania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to jednocześnie tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet programów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się tłumaczy to rzeczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja ma się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej prac tym łatwo przyjmuje się z pomocy native speakera.