Tabliczka strefa zagrozenia

Do wybuchu może dojść ale w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z reguły w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu innych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/

Ponieważ w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także istniały wielką barierę w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zawierają się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi częściami, potrafią być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one zawsze być inne z racjami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do publikacji w tłach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których żyje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak oraz jego mocy: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Również to dania dane do służby w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do lekturze na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz siły na rzucenia. Na bok jest jednoznaczna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.